Skriv ut denna sida
tisdag, 23 april 2019 15:22

Fabege överträffar Energiöverenskommelsen

Skrivet av 

 

Caroline Ödin, energistrateg på Fabege.


Sveriges långsiktiga inriktning för svensk energipolitik, Energiöverenskommelsen, fastställer ett mål på 50 procent effektivare energianvändning år 2030 jämfört med år 2005. Fabege uppnådde en faktisk sänkning av energianvändningen för hela förvaltningsbeståndet om 49 procent redan i fjol och fortsätter nu effektiviseringsarbetet ytterligare.

 

Fabeges nya energieffektiviseringsmål är uppdelat i etapper, varav det första ”50-procentsmålet” ska uppnås redan i år. Nästa milstolpe, som förväntas nås redan 2023, är en genomsnittlig energianvändning på 80 kWh/kvm, vilket är nära en 60 procentig minskning jämfört med 2005.

 

Vid årsskiftet redovisade Fabege en förbrukning på 98 kWh/kvm och år 2005 var motsvarande siffra 193 kWh/kvm. Beståndet delas i två delar, nyare fastigheter som fått bygglov efter 2012 som har en målsättning på 50 kWh/kvm och äldre fastigheter som har en målsättning på 90 kWh/kvm.

 

– Vi har haft ett stort fokus på energieffektiviseringsfrågorna sedan början av 2000-talet och vi vill hela tiden spänna bågen för att nå längre. Tack vare ny teknik finns helt nya möjligheter och vi är till exempel extra stolta över vårt nya projekt att bygga Skandinaviens första noll-energi hotell där fasaden kommer att ha solceller och vi borrar för geoenergi, säger Caroline Ödin, energistrateg på Fabege.

 

Ett viktigt delmål som kommer att bidra till det övergripande energieffektiviseringsmålet gäller solenergi där Fabege gör ett långsiktigt åtagande att öka andelen förnybar energi i fastighetsbeståndet. Detta ska åstadkommas med en utbyggnadstakt av solceller om minst 320 MWh per år där varje nybyggnadsprojekt kommer att nyttja solenergi samtidigt som solceller även kommer byggas i det befintliga beståndet.

Senaste från Redaktionen