1 juni 2020
torsdag, 18 april 2019 15:49

Mälardalen Omsorgfastigheter noteras

Skrivet av 

 

Totalt äger Mälardalen Omsorgsfastigheter 25 fastigheter belägna i Stor-Stockholm, Uppsala och Mälardalen med ett underliggande fastighetsvärde om 550 Mkr.

 

Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB ska noteras på Spotlight Stock Market den 1 juli 2019. Mälardalen Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger en portfölj med 25 centralt belägna samhällsfastigheter där huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden (LSS = Lagen om stöd och service till funktionshindrade). I detta undersegment av samhällsfastigheter finns ett stort underliggande behov i kombination med brist på platser för patienter som behöver vård. I ett tillägg har Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB engagerat Kvalitena AB som förvaltare till portföljen.

 

Totalt är 25 fastigheter belägna i Stor-Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Portföljen består i huvudsak av LSS boenden. 19 av de 25 fastigheterna utgörs LSS boenden, de övriga 6 är förskolor och vårdcentraler. Cirka 62 procent av hyresintäkterna ifrån LSS boenden och arealmässigt så utgör de 10 största fastigheterna cirka 65 procent av portföljen.

 

I ett prospekt heter det att attraktiva lägen och uppsida i hyror bidrar till begränsad risk samt god alternativanvändning. Befintlig uppsida i hyror och utvecklingspotential (hyresökningar, utökning av kvadratmeter och nya byggrätter samt yield kompression) som skulle kunna ge en potentiell IRR förbättring med hela 10 baspunkter.

Underliggande fastighetsvärde är 550 Mkr med 7-årig skuldfinansiering. Bruttohyra om cirka 32 Mkr för 2019 (snitthyra cirka 1.900 kr/kvm)