18 oktober 2019
måndag, 08 april 2019 16:10

Patrizia köper 27 handelsfastigheter i Tyskland

Skrivet av 

 

Viktiga hyresgäster i den förvärvade fastighetsportföljen är livsmedelskedjor som REWE Group på bilden.
Patrizia Immobilien AG, har på uppdrag av Patrizia Retail Opportunity SCS-fond förvärvat en portfölj av 27 handelsfastigheter i Tyskland Management för cirka 100 MEUR, cirka 1.042 Mkr. Säljare är Marathon Asset. Affären innebär att Patrizias förvaltade portfölj av detaljhandelsfastigheter i Europa har ett värde om cirka 8,3 miljarder euro, cirka 86,5 Mdr kr.

 

Den förvärvade portföljen om cirka 55.600 kvm, består av handelsområden och livsmedelsbutiker och där cirka 98 procent av fastigheter hyrs av livsmedelsföretag. Nuvarande uthyrningsgrad är höga 99 procent, med en genomsnittlig löptid på uthyrning om 9,2 år, vilket är en grund för framtida potential för hyresutveckling. Hyresgäststrukturen i portföljen domineras av de fyra största tyska livsmedelsdistributörerna, Rewe Group, Edeka-Verbund, Schwarz-Gruppe och Aldi, vilka tillsammans står för tre fjärdedelar av hyresintäkterna.

 

Patrizia Retail Opportunity SCS SICAV-FIS, är en luxemburgsk specialfond som lanserades 2016, inriktad på core och core-plus avkastningar. Patrizia är en av de största och en av de mest aktiva investerarna på marknaden för detaljhandelsfastigheter i Tyskland med en nationell portfölj värd cirka 5,1 miljarder euro, cirka 53,1 Mdr kr. Patrizia har investerat i detaljhandelsfastigheter för cirka 638 miljoner euro, 6,65 Mdr kr under de senaste 24 månaderna fram till slutet av 2018.

 

Daniel Herrmann, chef för fondförvaltning, säger i en kommentar:

– Förvärvet av denna portfölj med potential för fortsatt inkomstökning kommer att optimera fondens riskavkastningsprofil till fördel för våra kunder. Samtidigt förvärvar vi moderna, välplacerade fastigheter med utmärkta och dominerande hyresgäster från livsmedelssektorn.