18 oktober 2019
måndag, 08 april 2019 08:41

Skanska i uppdrag för Västfastigheter

Skrivet av 

 

Skanska ska rusta och bygga ut det 50 år gamla Östra sjukhuset i Göteborg. Bild: Tyréns
Skanska har slutit samarbetsavtal med Västfastigheter, Västra Götalandsregionen, gällande en om- och tillbyggnad för Centralkliniken på Östra sjukhuset i Göteborg. Samarbetet innebär att i en första fas medverka vid resterande projektering samt att fastställa kostnads- och tidsramar. Avtalet innefattar även en option på genomförandet. Planen är att det renoverade och utbyggda sjukhuset ska stå färdigt till våren 2023.

Östra sjukhuset, som utgör en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset, byggdes för 50 år sedan och behöver rustas upp och byggas ut för att möta dagens krav. Skanskas uppdrag är en del i detta och innebär att förbereda för ny- och ombyggnation av lokaler för avancerad sjukvård för intensivvård, tryckkammare, klinisk fysiologi samt smärtmottagning. Omfattningen är totalt 16.000 kvm.

– Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Västfastigheter och att få ta oss an ännu ett spännande sjukhusprojekt. I och med att vi redan samarbetar med Västfastigheter i flera pågående sjukhusprojekt kan vi dela och dra nytta av goda erfarenheter mellan dessa, säger Lotta Cvach, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Viktiga aspekter för byggprojektet är hållbarhet, tillgänglighet samt sunda och miljövänliga material. Avsikten är att den nya byggnaden ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå.

– Projektet är ett viktigt steg i att bygga ut och modernisera Östra sjukhuset. Det kommer att öka kapaciteten för kombinerad intensivvård och tryckkammarbehandling både regionalt och på riksnivå. Östra sjukhuset blir en attraktiv arbetsplats med möjlighet till avancerad forskning. Patienterna sätts i fokus då transporter minimeras genom att lokalisera behandlingsresurser på samma plan och i närheten av varandra, säger Robert Thorn, projektledare och byggherreombud, Västfastigheter.