2 juni 2020
måndag, 08 april 2019 08:38

Willhem vinner markanvisning i Jönköping

Skrivet av 

 

Willhems planerade bebyggelse i stadsdelen Kungsängen, Jönköping.
I höstas bjöd Jönköpings kommun in till en markanvisningstävling för nybyggnation av bostäder i stadsdelen Kungsängen. Nu är det klart att Willhems bidrag, tillsammans med Forum Arkitekter och Mareld Landskapsarkitekter, vunnit markanvisningen i konkurrens med 13 andra aktörer. 

Markanvisningen gäller ett nytt exploateringsområde i östra Jönköping där Willhem nu planerar ett småskaligt bostadskvarter bestående av tre mindre huskroppar som tillsammans inrymmer 47 hyreslägenheter om 1-2 rum och kök. De tre volymerna binds samman av loftgångar med god kontakt med såväl gård som gata. Byggnaden får fasad och stomme i trä, solcellspaneler och bergvärme.

− Vi har tagit fasta på kommunens tydliga stadsbyggnadsidé för området om en mänsklig skala, variationsrikedom och tydliga gränser mellan privat och offentligt, säger Karin Telldén, ansvarig projektutvecklare hos Willhem.

Hon fortsätter:
– Stor vikt har lagts vid gestaltningen av rummen mellan husen och hur husen möter gatorna. Vi ser också stora möjligheter med att bygga i trä, inte minst när det gäller minskad klimatbelastning och möjligheten att skapa en mer spännande arkitektur.

Byggstart väntas ske under första kvartalet 2020 med färdigställande under 2021.