24 oktober 2019
fredag, 05 april 2019 14:26

Heimstaden emitterar hybridobligationer om 2 Mdr

Skrivet av 

 

– Vi är väldigt glada för att Heimstaden har lyckats emittera ett av de största beloppen av hybridobligationer utan kreditbetyg någonsin i Norden,  säger Ingvor Sundbom, CFO Heimstaden.
Heimstaden AB emitterar hybridobligationer om 2 Mdr kr på den nordiska kapitalmarknaden. De emitteras under ett låneramverk om totalt 5 Mdr kr, med möjlighet att emittera i både SEK och EUR. Initiala räntesatsen för SEK hybridobligationerna fastställdes till 3 månaders Stibor + 590 baspunkter.

 

Hybridobligationerna har en evig löptid, ett första möjligt återbetalningsdatum efter 5,5 år, och kommer att redovisas i Heimstadens räkenskaper som eget kapital.

 

Emissionslikviden ska användas för generella företagsändamål, inklusive investeringar och förvärv, både inom Heimstaden och Heimstaden Bostad samt deras respektive dotterbolag.

 

– Vi är väldigt glada för att Heimstaden har lyckats emittera ett av de största beloppen av hybridobligationer utan kreditbetyg någonsin i Norden. Det är ytterligare ett tecken på det förtroende som bolaget har lyckats etablera på kapitalmarknaden, säger Ingvor Sundbom, CFO Heimstaden.

 

Carnegie Investment Bank AB och Swedbank AB har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med emissionen.