17 januari 2020
fredag, 05 april 2019 14:12

Poseidon bygger 530 bostäder vid Frölunda Torg

Skrivet av 

Fram till år 2021 ska Poseidon ha färdigställt 530 bostäder vid Frölunda Torg. Ytterligare fyra kvarter med cirka 430 lägenheter planeras i kommande etapperna som omfattar en förlängning av kvarteret på östra och västra sidorna av Mandolingatan. Illustration: Liljewall arkitekter

 

 

¨

Fem nya kvarter planerar Poseidon att bygga utmed Mandolingatan vid Frölunda Torg. Illustration: Liljewall arkitekter

 

 

 

Utmed Mandolingatan vid Frölunda Torg, planerar Poseidon fem helt nya kvarter. Totalt ska 530 nya lägenheter bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

 

Projektet delas in i flera etapper, där den första etappen är ett kvarter om cirka 100 lägenheter vid södra ändan av gatan. Detaljplanen för området vann laga kraft i december 2017 och i februari 2019 byggstartade första kvarteret. År 2021 beräknas de första lägenheterna vara klara för inflyttning.


De nya bostäderna på Mandolingatan är ett av jubileumsprojekten i BoStad2021 – ett unikt samverkansprojekt mellan privata, kooperativa och kommunala byggaktörer samt Göteborgs Stad. Satsningen innebär att 7.000 bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda till och med år 2021. BoStad2021 ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

 

De nya kvarteren är noggrant utformade med en blandning av lugna bostadsinnergårdar och entréplan inredda med verksamhetslokaler för att skapa mer liv och stadskänsla i området.

 

Kvarteret i den första etappen omfattar cirka 100 lägenheter i fyra huskroppar med varierande höjder på 4-10 våningar, tegelfasader i neutrala kulörer och sedumtak för att minska både vattenavrinning och buller.

 

Mellan husen bildas en öppen innergård med plats för umgänge. Här kommer dagvattnet att ledas ner, vilket skapar en naturlig utsmyckning på gården. Alla sov- och vardagsrum vetter in mot gården

 

Lägenhetsstorlekarna varierar mellan ett och fyra rum och kök. Till varje lägenhet hör en balkong eller uteplats mot nordväst.

 

Målsättningen är även att de nya husen och kvarteren skall skapa mervärde till befintliga hus, de ska både vara vackrare att se på än dagens parkeringsytor och tillföra funktioner som saknas i området.

 

Alla Poseidons nyproducerade lägenheter byggs som lågenergihus, vilket innebär både låg energiförbrukning och ett gott inomhusklimat. Alla lägenheter och balkonger är helt rökfria.

 

Ytterligare fyra kvarter med cirka 430 lägenheter planeras i kommande etapperna som omfattar en förlängning av kvarteret på östra och västra sidorna av Mandolingatan. Även här byggs husen med vackra tegelfasader och öppna innergårdar. Inom projektet planeras även verksamhetslokaler, p-platser i markplan samt i parkeringsgarage.