24 oktober 2019
onsdag, 03 april 2019 14:15

Viktor Hansson och Mjöbäck anvisas mark i Orminge

Skrivet av 

Flygbild över område Pylonen, Orminge med fem punkthus för Viktor Hansson. Fotograf: Arkitema Architects

 

¨

Området Amperen i Orminge med radhus för Mjöbäck Entreprenad AB/Västkuststugan AB.

 

 

 

Byggnadsfirman Viktor Hanson med Arkitema och Mjöbäck Entreprenad AB/Västkuststugan AB vinner markanvisningstävlingen för två naturnära bostadsområden i Orminge, Nacka kommun. Totalt planeras för fem punkthus med sex-sju våningar och cirka 70 radhus. Det ena området som nu markanvisats ligger nära Myrsjön och det andra intill ett blivande naturreservat och Centrala parken. Bostäderna planeras bli klara 2022–2023.

 

– Vi ser fram emot att samarbeta med de här byggaktörerna som vi anser har de bästa förutsättningarna för att skapa två mycket attraktiva bostadsområden i Orminge. I utvärderingen har vi lagt stor vikt vid byggaktörernas ekonomiska genomförandekraft och båda har visat på ekonomisk stabilitet. Vi tror att vi tillsammans med dem kan utveckla platsernas potential, säger Amanda Sterner Nordin, projektledare Nacka kommun.

 

Område 1, Pylonen för Viktor Hansson

Byggnadsfirman Viktor Hanson tilldelas en markyta på cirka 13.965 kvm ljus BTA bostäder. Här planeras ett flerbostadshuskvarter i form av fem punkthus med sex till sju våningar. Området är beläget på en höjd i närheten av Myrsjön och ny bebyggelse ska samspela med befintlig topografi. Bolagets anbud var 9.100 kr/kvm per ljus BTA bostad.

 

Område 2, Amperen för Mjöbäck Entreprenad AB.

Mjöbäck Entreprenad AB tillsammans med Västkuststugan AB tilldelas en markyta på cirka 8.175 kvm ljus BTA bostäder i form av radhus. Ett natur- och centrumnära radhuskvarter i två plan planeras för område 2. Radhusen ska utformas med hänsyn till befintlig topografi. Lågskalig, terränganpassad karaktär är viktiga aspekter. Bolagets anbud: 8 000 kr/kvm per ljus BTA bostad.