1 juni 2020
torsdag, 28 mars 2019 11:19

Titania har byggt 730 lägenheter i Alby på 2,5 år

Skrivet av 

 

Tingstorget i Alby, sett från söder i mars 2019.

 


Sedan hösten 2016 har projekteringen och byggplanerna för Titanias Tingstorget i Alby, Botkyrka kommun, framskridit i raketfart. Nu står 14 hus med 730 lägenheter uppförda enligt detaljplanen som vann laga kraft augusti 2016. Målet med projektet var att utveckla ett centrum- och kollektivtrafiksnära läge i ett område med socioekonomiska utmaningar. Att förtäta området med just bostadsrätter och handel i bottenvåningar var prioriterat.

– Kommunen var tydliga med att det här projektet, som är det första stora stadsutvecklingsprojektet i norra Botkyrka sedan 1970-talet, ska bidra till att bryta segregationen och vara ett positivt exempel. Möjligheten att få köpa en bostad med hög standard i ett attraktivt läge är viktig för att fler ska vilja bo kvar i området när man gör karriär, säger Massoud Zolfaghari, projektchef för Tingstorget     

Stadsdelen Alby har ett bostadsbestånd som i huvudsak har bestått av hyresrätter byggda under miljonprogrammets senare del. Området har länge brottats med en negativ medial bild. För Titania har det varit viktigt att projektet blivit lyckat och kan visa på möjligheterna med förtätningsprojekt som Tingstorget. Sedan projektet lanserades har markpriser och lägenhetspriser ökat i området.

I ett antal lägenheter kvarstår interiört arbete innan de är färdigställda men redan nu är 400 lägenheter inflyttade. Fredagen den 22 mars öppnades återigen T-banans uppgång mot Albyberget med en helt ny vänthall – något som har varit efterlängtat bland Albyborna.

– Här har politikerna svaret på hur vi bygger bostäder för vanliga människor. Många bostäder med hög standard, nära kollektivtrafik och med nya arbetstillfällen genom handel och service. Genom att bygga tätt och effektivt med hög takt så har vi lyckats hålla nere prisnivån så även ungdomar har råd att bo här. 14 hus med 730 lägenheter på 2,5 år måste vara ett rekord, säger Massoud Zolfaghari.