17 januari 2020
måndag, 25 mars 2019 12:48

Sex byggherrar i Landvetter Södra

Skrivet av 

 

Landvetter Södra blir en helt  ny stad för minst 25.000 invånare. Visionsbild: Arkitekterna Krook & Tjäder

 


I ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås utvecklas Landvetter Södra – en helt ny stad för minst 25.000 invånare nära Göteborg Landvetter Airport. Nu har sex byggherrar valts ut att, tillsammans med Härryda kommun, driva utvecklingen. Första byggstart sker redan under nästa år, 2020.

De utvalda byggherrarna är: GBJ Bygg, Riksbyggen, Serneke Projektstyrning /Semrén & Månsson Arkitekter, Skanska Sverige/BoKlok Housing, Veidekke Bostad och Wallenstam.

– Intresset för Landvetter Södra är stort, vilket är oerhört roligt. Efter en lång och noggrann process med många intressanta och kompetenta aktörer som visat intresse är det fantastiskt att ha landat i de sex bolag vi nu har valt ut. Vi kan nu börja det spännande arbetet med att konkretisera och visualisera för den unika stad vi vill skapa med människan i centrum, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB.

Stort fokus i urvalet har lagts vid företagens ambition och kompetens att bygga hållbart i linje med Agenda 2030, innovativt, internationellt och mänskligt i samklang med naturen.

Landvetter Södra är av regeringen utsedd som en av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Ambitionen är att bli ett föredöme och en del av en nationell världsutställning för hållbart stadsbyggande från scratch.

– Vi är oerhört stolta och trygga med att nu ha beslutat om kärntruppen som ska göra nationellt och internationellt avtryck i framtidens stadsutveckling genom att skapa Landvetter Södra. Utöver de nu valda byggherrarna kommer flera av de andra aktörerna som visat intresse att involveras på olika sätt framöver, säger Per Vorberg (M), styrelseordförande Landvetter Södra Utveckling AB.

Nästa steg är att bilda konsortium för att tillsammans lägga strategin och plan för arbetet med att utveckla den första etappen av Landvetter Södra. Till att börja med är det 15 hektar, med blandad bebyggelse men främst bostäder, som ska byggas i nära anslutning till Landvetter samhälle och Göteborg Landvetter flygplats och Airport City. Detaljplanearbetet som blir exploatörsdrivet väntas påbörjas under kvartal tre och fyra 2019.  

– Vi har medvetet valt ut både större och mindre aktörer med olika styrkeområden sett till gestaltning, materialval och innovativt förhållningssätt. De vi nu valt ut kommer att bidra med både långsiktighet, stabilitet och dynamiskt arbetssätt, säger Patrik Linde (S), vice ordförande Landvetter Södra Utveckling AB.