18 oktober 2019
onsdag, 13 mars 2019 17:28

Byggprojekt i region Stockholm om 1,17 biljoner kr

Skrivet av 

Av en totala investeringsvolym på 111 miljarder euro, cirka 1.170 Mdr kr, fram till år 2040, är den största investeringsandelen i bostäder med en volym om 60,7 miljarder euro, cirka 640 Mdr kr.


Planerade byggprojekt inom Stockholmsregionen visar en total investeringsvolym på 111 miljarder euro, cirka 1.170 Mdr kr fram till år 2040. Enligt Invest Stockholms rapport ligger den största investeringsandelen i bostäder med en investeringsvolym om 60,7 miljarder euro, cirka 640 Mdr kr, medan infrastrukturinvesteringar i järnväg och tunnelbana motsvarar en investeringsvolym om 9,6 miljarder euro, cirka 101 Mdr kr.

 

Summan av de planerade investeringarna i Stockholmsregionen uppskattas till 111 miljarder euro. Det är en stadig ökning sedan år 2017, när investeringarna var värda 95 miljarder euro. Investeringspotentialen uppgick 2015 till 83 miljarder euro. Regionen växer inte bara, den växer snabbare än någonsin tidigare.

 

– Vi är den nordiska ekonomins tillväxtmotor och en av de snabbast växande regionerna i Europa. Så för en global investerare som vill täcka Norden är Stockholm det självklara valet, säger Erik Krüger, vd för Invest Stockholm.

 

Med en snabb tillväxt av människor och företag är behovet av ny infrastruktur, bostäder och arbetsplatser stor. Mer än hälften av de totala investeringarna ligger i bostadshus med planerade projekt om mer än 400.000 bostäder.

 

Byggprojekt planeras över hela Stockholmsregionen. Medan den största delen ligger i regionens centrum, Stockholms stad, går stora delar av infrastrukturen från Stockholm till utkanten av regionen, och stora utvecklingsprojekt planeras i alla regionens större städer.


Den förväntade byggvolymen under de kommande åren överstiger i stor utsträckning vad som kan uppnås med den befintliga regionala arbetskraften. Stockholms län kommer att behöva cirka 46.000 byggnadsarbetare.


Den stora volymen av investeringar i byggprojekt och bristen på arbetskraft ger stora möjligheter för internationella investerare och byggföretag att investera i Stockholmsregionen.


Rapporten, som har gjorts av Tyréns AB på uppdrag av Invest Stockholm, sammanfattar de mest intressanta och största byggprojekten i Stockholmsregionen. Syftet är att mäta regionens potential för att underlätta ett marknadsinträde för investerare och byggföretag. Rapporten uppdateras vartannat år.