20 oktober 2019
fredag, 08 mars 2019 10:58

Infranode investerar 400 Mkr i Gävle hamn

Skrivet av 

 

Kapaciteten för Gävle hamn, Sveriges tredje största hamn, fördubblas till en årlig volym om 600.000 TEU (1 TEU = En 20 fot/6,1 m lång container). Bild: Gävle Hamn

 

 


Infranode – som investerar kapital från Folksam, EIB, KPA, Fjärde AP-fonden, IMAS Foundation och finska LähiTapiola – satsar 400 Mkr i utbyggnationen av en ny containerterminal i Gävle hamn och går in som delägare i hamnoperatören Yilport Sweden Terminal Investment AB (YST). Genom investeringen blir Infranode partner och delägare i Yilport Holdings svenska verksamhet i Gävle och terminalen Stockholm Nord i Rosersberg. Investeringen kommer att användas till expansionen av den nya containerterminalen i Gävle, som ska möta den kraftigt ökade efterfrågan på containertransporter.

– Det gläder oss att göra den här investeringen i Gävle hamn, som är en viktig nordisk infrastrukturtillgång. Våra investerare ser fram emot att vara med att utveckla och stödja ett så strategiskt viktigt transportcentrum. Infranode ingår ett långsiktigt partnerskap med både det kommunägda Gävle Hamn AB och Yilport Holding, som är en globalt etablerad hamnoperatör med lång erfarenhet och en stark lokal organisation, säger Christian Doglia, vd och Founding Partner på Infranode.

– Gävle hamn är ett av de viktigaste naven för svensk export och den växande importmarknaden och starkt kopplad till logistikparken Stockholm Nord. Det känns fantastiskt att Infranode har visat sitt förtroende för YILPORT Holding som en global containerterminaloperatör, säger Robert Yuksel, ordförande och ägare av YILPORT Holding och YILDIRIM Group.

När den nya containerterminalen står klar 2020 ges Gävle Hamn en kapacitet att ta emot större fartyg och en årlig volym på upp till 600.000 TEU. YST och dess dotterbolag har ett koncessionsavtal med det kommunala bolaget Gävle Hamn att driva och utveckla hamnen fram till 2046, med möjlighet till en 10-årig förlängning.

– Tillsammans med YST fördubblar vi nu kapaciteten hos den största containerterminalen på den svenska östkusten. Gävle Hamn AB fokuserar på att utveckla hamnen i Gävle. Infranodes investering visar att den modell som vi valt för att underlätta infrastrukturutveckling fungerar bra för att stödja regionens och hamnanvändarnas tillväxt, säger Fredrik Svanbom, vd för Gävle Hamn AB.

– För Folksam som ett kundägt försäkrings- och pensionsbolag och för KPA Pension som pensionsbolag för kommun- och regionanställda är det glädjande att kunna medverka till en infrastrukturinvestering som är bra inte bara för Gävle kommun och Gävle hamn utan för hela Sverige, säger Michael Kjeller, Chef Kapitalförvaltning och Hållbarhet på Folksam.

– Många av Sveriges infrastrukturprojekt är relativt små, vilket gör det utmanande för EIB att ge direkt support. Det är tack vare Infranode som en lokal intermediär som vi kan ge vår finansiella support i regionen och förbättra människors liv. Det är därför vi är stolta över Infranodes investeringsbeslut att ge support till en uppgradering av den strategiska och viktiga hamnen i Gävle. Vi är säkra på att detta kommer att ge ett lyft i tillväxt och skapa jobb i regionen, säger Alexander Stubb, Vice-President, European Investment Bank.

Rådgivare till Infranode var DNB Markets (finansiell), Roschier (legal), Ramboll (teknisk och kommersiell) och PwC (finansiell DD och skatt).