29 maj 2020
torsdag, 07 mars 2019 16:47

Robusta siffror från CLS

Skrivet av 

 

Henry Klotz, styrelseordförande i CLS Holdings

 


CLS Holdings kan se tillbaka på ytterligare ett år med robusta siffror. Hyresintäkterna ökade med 9,9 procent till 103 MGBP, cirka 1.273 Mkr, medan vakansgraden reducerades till 3,8 procent (5,8). Under året tecknades 176 nya hyresavtal, vilket innebär intäkter om 16,2 MGBP. Totalt är 57 procent av CLS hyresavtal tecknade med myndigheter eller med större bolag. Resultatet före skatt minskade till 144,9 MGBP (190,5), där reavinster ingick med 2,3 MGBP (43,7).

 

Under året sålde CLS elva fastigheter för 48,5 MGBP, medan förvärv genomfördes för 70,0 MGBP till en genomsnittlig initial direktavkastning om 6,4 procent. Vidare investerades 18 MGBP i utvecklingsfastigheter och renoveringar.

 

Vid årsskiftet värderades fastighetsportföljen till 1.888 MGBP, cirka 23,3 Mdr kr (1.753, cirka 21,6 Mdr kr). I balansen var låneandelen 36,7 procent (36,9) med en sänkt snittränta om 2,43 procent (2,51), medan det egna kapitalet ökade till 1.123 MGBP (1.033).

 

Styrelsen föreslår att den totala utdelningen för året höjs med 6,9 pence per aktie (6,35). LE