17 september 2019
torsdag, 07 mars 2019 15:20

Ny stor stadsdel i Kungens kurva

Skrivet av 

Visionsbild för nordvästra entrén till den nya stadsdelen Kungens kurva. Illustrationer: ÅWL Arkitekter


Visionsbild för stadsdelsparken.

 

 

 

 

 

 

 

 


Visionsbild för torget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionsbild för fickpark.

 


Mitt i Kungens kurva planerar KF Fastigheter för en ny stadsdel med cirka 3.500 nya bostäder, skola, förskolor, vårdboenden och butiker. Den första planberade inflyttningen beräknas ske 20212022.

 

 

Mellan åren 2004 och 2007 förvärvade KF Fastigheter fastigheterna Diametern 2-6 i Kungens kurva. Nu planerar man att bygga ett helt nytt bostadsområde på platsen. Det handlar om ca 3.500 lägenheter med lämpliga serviceenheter, för runt 10.000 boende. Inflyttning i första etappen beräknas till 2021. Området, som idag är Skandinaviens största handelsområde, gränsar till Ikea, Heron City och Gömmarens naturreservat. Kungens Kurva har i landstingets ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen” angetts som en ”utpekad regional stadskärna” i Storstockholm, dvs ett område som ligger utanför city men som ska avlasta med kontor, bostäder och kommunikationer.

 

– Detta är ett spännande bostadsprojekt. Att bygga så stort på en plats där det tidigare inte funnits bostäder och närservice är en utmaning. Men det ger också en unik möjlighet att skapa något mycket bra, säger Inga Medin Stein, projektledare för KF Fastigheter.

 

Hon fortsätter:

– Det är ju långt ifrån bara bostäder som ska byggas utan även all den närservice som ryms i en stadsdel, som förskolor, skola, närbutiker, caféer och kultur- och fritidsmöjligheter. Första inflyttning är planerad till 2021/2022. Och färdigbyggt kan området vara cirka tio år senare.

 

I den nya stadsdelen ska  en stadsdelspark skapas med koppling till Gömmarens naturreservat, något som blir viktig för de nya invånarnas möjligheter till rekreation. Med utbyggnaden av Spårväg syd kommer Kungens kurva att få en snabb koppling till Skärholmens tunnelbanestation.

 

Området avgränsas geografiskt av Kungens kurvaleden i söder, Dialoggatan i väster, Diagonalvägen i öster och den kommande Ingvar Kamprads allé i norr. Den nya stadsdelens nordvästra hörn kommer att ligga i samma korsning mellan Ingvar Kamprads allé och Dialoggatan som Heron city och entrén till den utbyggda Kungens kurva shoppinggalleria. I den korsningen anlägger vi ett nytt torg och där kommer Spårväg syd att få en hållplats. Det är cirka 1,5 kilometers gångväg till tunnelbanestationen i Skärholmen.

 

Kungens kurva är, tillsammans med Skärholmen, utpekat som en regional stadskärna i RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen). Det är ett område med stor potential och i och med att kollektivtrafiken till och från området förbättras så kan hela Kungens kurva utvecklas.