Skriv ut denna sida
tisdag, 05 mars 2019 12:22

Serafim Fastigheter köper av KopparCronan

Skrivet av 

 

Fastigheten Mopsen 1 i Sköndal ligger i ett område där det planeras bostäder.

 

 

Serafim Fastigheter förvärvar Mopsen 1 i Sköndal samt Tillverkaren 3 och Arbetsledaren 1 i Södertälje av KopparCronan. Samtliga fastigheter hyrs idag av av Sirius Omsorg, HQ Elektriska, Scania och Kvdbil. Förvärvsköpeskilling för portföljen är cirka 100 Mkr och total uthyrbar yta uppgår till 9.700 kvm.

 

– Fastigheten i Sköndal ligger i ett mycket attraktivt mikroläge där det i kommunens översiktsplan planeras för förtätning av bostäder och verksamheter. Fastigheterna i Södertälje är belägna i ett utvecklingsområde där stor potential finns att öka fastighetsvärdet tillsammans med våra hyresgäster, säger Rickard Jacobsson, vd för Serafim Fastigheter.

 

Han fortsätter:

– I och med förvärven stärker vi bolagets kassaflöde. Fastigheterna är idag fullt uthyrda och parallellt med aktiv förvaltning kommer vi långsiktigt arbeta med utveckling av byggrätter för bostäder och kommersiella ändamål.

 

Serafim Fastigheter förvärvar kassaflödesfastigheter och råmark för utveckling till byggrätter samt för egen löpande förvaltning inom Stockholm- och Mälardalsregionen.

 

År 2017 gjorde Serafim Fastigheter ett resultat om 15,5 Mkr. Bolaget hade tillgångar om 245 Mkr (312) med en soliditet om cirka 40 procent (12,7).

Senaste från Redaktionen