19 november 2019
måndag, 18 februari 2019 16:16

Wingårdhs, JSB och SBU i projekt om 1 Mdr

Skrivet av 

 

Kilströmskaj i Karlskrona är ett av SBU:s projekt där Wingårdhs har svarat för gestaltning och JSB för entreprenad.

 


Wingårdhs, JSB och SBU bildade i slutet av förra veckan SBU Framtid AB efter att JSB och Wingårdhs förvärvat totalt 67 procent av röster och kapital i SBU Framtid AB. Med förvärvet följer det helägda dotterföretaget Svensk Bostadsutveckling AB. Med förvärvet följer ett antal bostadsprojekt i Mälardalen, Södertälje och Karlskrona med ett totalt försäljningsvärde om strax över 1 Mdr kr, och ytterligare projekt är på väg in.

 

Affärsmodellen i SBU Framtid AB är att med gemensamma kompetenser och erfarenheter kunna projektera och bygga kostnads- och priseffektiva bostäder med hög och utmärkande arkitektonisk gestaltning. Wingårdhs bidrar med det arkitektoniska, JSB står för produktionserfarenhet och produktionsresurser medan Torsten Kai-Larsen från SBU med omfattande nätverk och flerårig erfarenhet av fastighetsutveckling.