28 maj 2020
måndag, 18 februari 2019 14:41

White – Make Sense

Skrivet av 

Make Sense. Architecture by White, är en ny bok om ett åttiotal av Whites projekt.Alexandra Hagen, vd för White arkitekter och Malin Zimm, arkitekt, fil.dr och forskare på White, är två av författarna till boken Make Sense. Architecture by White.

 


Make Sense. Architecture by White, är en ny bok som White har gett ut på det engelska förlaget Laurence King Publishing. Bokens huvudredaktör Malin Zimm, arkitekt, fil.dr och forskare på White, skriver att bokens titel Make Sense är hämtat från namnet på Whites utställning på Arkitekturgalerie Munic under våren 2017. En utställning som visade 80 projekt i skilda former av belysning, från dagsljus till olika typer av filtrerat och varmt ljus från naturmiljöer.

 

Make Sense, att göra det vettigt, är både en uppmaning och en möjlighet, säger Malin Zimm. Utveckling av kunskap har varit en fundamental del av Whites arbetskultur sedan White bildades år 1951 av Sidney White. Att arkitekterna på White är delägare ger arkitektbyrån ett brett stöd för en forskning och en utvecklingsverksamhet inriktad mot allt större hållbarhet i Whites projekt. På White finns ett kollektiv av människor som är intresserade av människor. De är arkitekter, antropologer, planerare, ingenjörer, konstnärer, hållbarhetsexperter, forskare och mycket mera.

 

Boken har sex skilda kapitel, allt från bostäder, fickparker och till att hela städer flyttas, som exemplet med Kiruna, skilda typer av mötesplatser, typer av arkitektur i samklang med naturen, kontoret som arbetsplats samt arkitekturprojekt för hälsa och sjukvård.

 

Att bygga fordrar många händer och många sinnen – det handlar om samverkan mellan förnuft och känsla. Projekten i Make Sense syftar till att ge mening för en bättre framtid – för människor och för planeten.

 

I ett förord till boken säger Alexandra Hagen, vd för White arkitekter, att av all humaniora är arkitekturen det ultimata uttrycket för humanistiska värderingar. Arkitektur är inte en snabb utväg. Den är långsam, förmodligen den mest smärtsamma och långsamma konstformen. En byggnad kan ta årtionden att färdigställa, en stad hundratals år. Hagen menar att varje del i en arkitekturprocess räknas från början till slut, och alla vet vi att det kan vara svårt ibland i denna process. Och det är här passionen kommer in. En bra sak med passion är att den är mycket smittsam. När vi lägger passion i vad vi gör, inspirerar vi många omkring oss. Vi håller passionen levande genom kulturen att vara modiga och kreativa när vi ska finna nya lösningar. Varje projekt börjar med ett hopp för framtiden, ett hopp om vad det kommer att ge samhället, i en förändring till det bättre.

 

Boken Make Sense visar på flera plan Whites storhet och mångsidighet i hela 80 projekt. På White, skriver Malin Zimm, hoppas hon att White gör det vettiga genom arkitektur. Människor beskriver ofta känslan av att känna sig som en del av något större. Och Malin Zimm säger: ”På White är vi alltid en del av något större.” SF