28 maj 2020
fredag, 15 februari 2019 17:02

Catena ökade hyresintäkterna till 1,1 Mdr kr

Skrivet av 

 

Benny Thögersen, vd för Catena Fastigheter.

 Det går bra för Catena som till hundra procent är ett fastighetsbolag som är uteslutande inriktat på logistikfastigheter vilka ska länka Skandinaviens godsflöden. Bolaget ökade hyresintäkterna under helåret 2018 med 22 procent till 1090,7 Mkr (892), vilket gav ett driftsöverskott som steg med 23 procent till 827,6 Mkr (671,2). Bolaget noterade en rekordstor uthyrningsgrad om 95,9 procent, vilket i sin tur ledde till att förvaltningsresultatet ökade med 30 procent till 571,3 Mkr (440,1).

 

Resultat för 2018, efter en skattebelastning om –116,7 Mkr (–123,9),  ökade till 830,7 Mkr (638,9). I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar från förvaltningsfastigheter med 329,1 Mkr (291,1) och med 35,0 Mkr (25,8) för värdeförändring för derivat.

 

I balansen ökade de totala tillgångarna till 15.984,9 Mkr (14.246) samtidigt som de räntebärande långfristiga skulderna sjönk till 6.171,2 Mkr (6.251,5) medan de räntebärande kortfristiga skulderna ökade till 2.346,6 Mkr (1.316,7). Skulderna finansierades till en genomsnittsränta om 2,7 procent (3,2). Det medförde att det egna kapitalet ökade till 5.308,8 Mkr (4.596,5) med en soliditet som steg 33,2 procent (32,3) och en räntetäckningsgrad om 3,4 gånger (3,5).

 

I rapporten säger vd Benny Thögersen:

– Förändrade varuflöden, högre andel digitalt driven handel och alltmer komplex logistik gynnar vår affär och driver våra  kassaflöden. Vi ser fortsatt tillväxt i vår bransch och Catenas fokus på hållbara, effektiva logistikanläggningar på strategiska lägen matchar de framväxande behoven mer än väl.

 

Marknaden gillad rapporten då aktien steg med 4 kr/aktie eller 1,67 procent till 244,0 kr som senast betalt. SF