20 oktober 2019
torsdag, 31 januari 2019 11:33

Nytt rekord för svenska investeringar i Finland

Skrivet av 

 

Investeringsvolym för svenska fastighetsaffärer i Finland, miljarder kronor (Eurokurs 10,26)

 


Transaktionsvolymen på den kommersiella fastighetsmarknaden i Finland översteg 95 Mdr kr under 2018 enligt statistik från Datscha. Det var en nedgång med 11 procent, men fortfarande den näst högsta volymen sedan finanskrisen 2008. Utländska investerare stod för nästan 62 Mdr kr (65 procent), och av denna volym svarade svenska investerare för cirka 19 Mdr kr, motsvarande 30 procent. Det är rekord när det gäller svenska fastighetsinvesteringar i Finland. På andra plats bland de utländska investerarna i Finland kom Storbritannien med 27 procent och på tredje plats Tyskland med 17 procent.

– De svenska fastighetsbolagen gör affärer som aldrig förr i grannlandet. Den ökade aktiviteten på marknaden, attraktiva avkastningsnivåer och mindre konkurrens jämfört med till exempel den svenska marknaden skapar goda förutsättningar för ökade investeringar, säger Kristina Andersson, Global analyschef på Datscha.

Hon fortsätter:
– En viktig orsak till den starka finska fastighetsmarknaden är att landets ekonomi är inne i en högkonjunktur. För 2018 ser BNP-tillväxt ut att sluta på 2,5 procent. Finlands ekonomi fortsätter troligen att växa i 2019, men tillväxten blir inte nog inte lika stark som de senaste åren. Ett orosmoln är USA handelspolitik som kan få överraskande följder i även i Europa.

Datschas statistik visar att det populäraste fastighetssegmentet i Finland var kontorsmarknaden med en andel på 35,5 procent av den totala transaktionsvolymen, följt av handel med 23,5 procent och bostäder med en andel på 16,5 procent. Det är huvudstadsregionen som attraherar investerarna mest. HMA (Helsinki Metropolitan Area) som består av de tre städerna Helsingfors, Vanda och Esbo, stod för hela 57 procent av transaktionsvolymen.