26 mars 2019
onsdag, 19 december 2018 11:47

Akelius säljer för 4,7 Mdr till Victoria Park

Skrivet av 

Per Ekelund, vd för Victoria Park.

 

Akelius Residential Property säljer 2.340 lägenheter med ett underliggande fastighetsvärde om 4,7 Mdr kr, motsvarande 25.000 kr/kvm, till Victoria Park, ägt av den tyska jätten Vonovia som innehar totalt cirka 400.000 lägenheter. Fastigheterna är uppförda mellan 1968 och 1976 och merparten av dem, 2.141 lägenheter, ligger i Haninge och resterande 199 i Mölndal. Totalt hyresvärde uppgår till cirka 250 Mkr per år. Affären är villkorad av Konkurrensverkets godkännande och tillträde planeras ske den 1 april. I ett pressmeddelande framhåller Akelius att affärens överskott ska gå till att minska belåningen.

 

Affären innebär att Akelius ska amortera lån. I ett pressmeddelande säger Akelius vd och koncernchef Pål Ahlsén.

– Vi siktar på att förbättra vår rating. Ambitionen är att nå kreditbetyget BBB+ eller bättre. Överskottet från försäljningen går till att minska belåningen. Från år 2020 ska belåningsgraden vara lägre än 40 procent.

 

– Förvärvet är vårt största hittills och möjliggörs bland annat av en stark huvudägare. Det är en unik möjlighet att stärka vårt fastighetsbestånd och vår närvaro i Sveriges två största regioner, samtidigt ger det oss ytterligare skalfördelar i förvaltningen. Vidare innebär det att vårt mål om en fastighetsportfölj om 20 Mdr kr till utgången av 2020 redan uppfyllts, säger Per Ekelund, vd för Victoria Park.

Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 1.300 kr per kvm och har en omflyttningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd i dessa regioner.

– De förvärvade fastigheterna är centralt belägna i sin lokala geografi och omkring två tredjedelar av samtliga lägenheter är orenoverade, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande investeringar genom rullande ROT utmärkt, fortsätter Ekelund.

Fredersen Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare till Victoria Park AB i samband med förvärvet och dess finansiering.

Per den 30 september uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd till 1,11 miljoner kvm, fördelat på 14.051 lägenheter. Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 17,4 Mdr kr, varav 262 Mkr var byggrätter.

Nyligen offentliggjorde Victoria Park en prognos enligt vilken bolaget förutspådde ett förvaltningsresultat på omkring 500-550 Mkr för räkenskapsåret 2019. Till detta kan nu läggas drygt 70 Mkr för perioden april-december från ovanstående förvärv (det årliga förvaltningsresultatet beräknas till 95 Mkr). Victoria Parks plan att förvärva fastigheter för 250 Mkr per kvartal under 2019 är oförändrad och tillkommer utöver aktuellt förvärv från Akelius.