18 januari 2020
tisdag, 18 december 2018 17:07

White vinner parallellt uppdrag i Norge

Skrivet av 

White formger en arena i norska Halden med många mötesplatser: i idrottshallen, kafét och utomhus i aktivitetsparken.

 

 

Tillsammans med Dronninga Landskap och ÅF har White fått förtroendet att arbeta vidare med att projektera en ny skola och idrottsanläggning i centrala Halden, Norge. Skolan ska uppföras byggs i massivträ och projektmålet är att uppnå Breeam klassificeringen Nor Very Good.

 

– Vi är hedrade och tacksamma för uppgiften att skapa ett levande centrum och viktig mötesplats i denna del av Halden. En plats som i längden ska främja ungdomars syn på lärande, hälsa och utveckling, säger Karin Björning-Engström, ansvarig arkitekt på White.

 

Utgångspunkten i projektet har varit att skapa ett tydligt och effektivt samspel mellan byggnader och rum, mellan ute- och innemiljöer. Tomten är liten i förhållande till programmet. Genom att anpassa form, transparens och byggnadshöjder till platsen har kvalitativa utemiljöer maximerats och kontakt ute-inne främjats.

 

Whites lösningsförslag förstärker kontakten med centrum genom tydliga och nära samband med den kringliggande staden. Projektet beräknas vara klart 2021.