25 maj 2020
måndag, 17 december 2018 15:25

Axfast säljer logistik för 1,1 Mdr till Pareto

Skrivet av 

Vrangelsbo 5:4 i Halmstad (t v) om totalt 36.500 kvm, omfattar fryslager om 10.000 kvm, kyllager om 13.500 kvm samt en uppvärmd lagerdel om 13.000 kvm. Fastigheten uppfördes 2008/2009. Logistiken 3 i Umeå omfattande lager 20.000 kvm och kontor 2.200 kvm. Fastigheten uppfördes 2014/2015 åt Martin & Servera.

 

Axfast säljer två logistikfastigheter belägna i Halmstad och Umeå med en total area om cirka 7. 000 kvm. Båda fastigheterna är miljöcertifierade enligt BREEAM och har Martin & Servera som hyresgäst. Köpare är Halmslätten Fastighets AB (publ), ett av Pareto Securities nybildat bolag.

Köpeskillingen baserar sig på ett totalt fastighetsvärde om knappt 1,1 miljard kronor. Köparen tillträdde fastigheterna den 14 december.


Axfast har i försäljningen använt sig av Nordanö, DLA Piper och Kardvik Consulting som rådgivare. Roschier har varit rådgivare åt Paretos dotterbolag Halmslätten Fastighets AB


Halmslätten Fastighets AB (publ), ett av Pareto Securities nybildat bolag, som har köpt de två logistikfastigheterna som är fullt uthyrda till Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist Martin & Servera. Martin & Servera-koncernen levererar dagligen livsmedel, dryck och utrustning till tiotusentals kunder runt om i Sverige och har en marknadsandel på cirka 40 procent. Koncernen har idag fyra logistikanläggningar i Sverige, strategisk placerade i Halmstad, Norrköping, Enköping och Umeå.


– Vi är mycket nöjda med förvärvet av dessa moderna och högkvalitativa fastigheter i strategiska lägen med en så stark hyresgäst. Fastigheterna innehar en betydande grön infrastrukturkaraktär och utgör en kritisk länk i försörjningen av livsmedel i hela landet. Vi ser fram emot ett bra och långsiktigt samarbete med Martin & Servera, säger Stefan Gattberg, ansvarig för fastighetsinvesteringar på Pareto Securities AB.


Halmslätten Fastighets AB (publ), som förvaltas av Pareto Business Management AB, avses noteras på Spotlight Stock Market under januari månad.