20 mars 2019
onsdag, 12 december 2018 16:36

Svenska Handelsfastigheter satsar på gränshandel

Skrivet av 
alt
Svenska Handelsfastigheter tror på en ökad gränshandel och investerar stort i Storlien.

 

Svenska Handelsfastigheter investerar cirka 250 Mkr i att bygga en ny handelsplats i Storlien intill den norska gränsen. Den första etappen kommer att inrymma fyra butiker med Coop och Eurocash (ägt av Axfood och Norgesgruppen) som största hyresgäster.

 

Den uthyrningsbara ytan i första etappen kommer att uppgå till 10.650 kvm med invigning planerad till april 2020. Därefter planeras ytterligare två etapper. Totalt kan handelsplatsen komma att omfatta cirka 24.000 kvm till en investering om drygt 400 Mkr.

 

– Det är det största nybyggnadsprojektet i Storlien sedan högfjällshotellet byggdes på 1880-talet och kommer att betyda mycket för ortens attraktionskraft, säger Thomas Holm, vice vd för Svenska Handelsfastigheter.

 

Både Coop och Eurocash finns sedan tidigare representerade i Storlien och de kommer att flytta in i de nybyggda miljöcertifierade lokalerna, som kommer att ligga i anslutning till Coops nuvarande lokaler. De gamla lokalerna kommer därefter att rustas upp och anpassas för nya hyresgäster. Denna fas av utbyggnaden motsvarar etapp två, som också väntas invigas under 2020.

 

Utöver satsningen på handelsfastigheterna planeras infrastrukturinvesteringar i form av en förbättrad parkering med med 80 laddstationer för elbil en ombyggd rondellen vid E14 för lättare access till handelsområdet.

 

Den exakta omfattningen av etapp tre i utbyggnaden och vilka butiker som kommer att etablera sig här avgörs av hur handeln utvecklas vid de två första etapperna. Men Svenska Handelsfastigheter vet att kundunderlag finns och ser med tillförsikt på den kommande etableringen.

 

– Gränshandeln uppgick till cirka 25 Mdr kr 2017 och väntas fortsätta öka långsiktigt. Intresset är stort för satsningen och vi för diskussioner med ytterligare potentiella hyresgäster, säger Thomas Holm.