20 mars 2019
onsdag, 12 december 2018 15:53

Utopia Arkitekter vann markanvisning i Örebro

Skrivet av 
alt
Konsortiets förslag för projektet har bland annat tagit fasta på att skapa en bilfri och upplevelseorienterad utomhusmiljö. Bild: Utopia Arkitekter

 

Örebro kommun har fattat beslut om markanvisningen för fastigheten Insjön 1. Anvisningen tilldelas, i konkurrens med 24 andra intressenter, ett konsortium bestående av InnoBo Produktion AB, John Ekströms Bygg AB, NA Bygg AB och Utopia Arkitekter AB. Arbetet med en förstudie för projektetinleds nu och ska vara slutfört inom sex månader.

 

Kommunens jury gav följande motivering för valet av konsortiets förslag:

”Ett ambitiöst förslag byggt på en idé om möten mellan generationer som med konkreta och trovärdiga lösningar såsom blandade boendeformer, samnyttjande av lokaler och gemensamma gårdsytor visar på hur begreppet social hållbarhet kan brytas ner till praktiskt utförande. Förslaget tar fasta på förutsättningarna som ges i markanvisningen med en förskola, närhet till universitetsområdet, värdefull befintlig natur och bullerförhållanden och lyckas omvandla dem till styrkor genom en omsorgsfull idé för utformning av bebyggelse och en generös gårdsmiljö som möjliggörs av en innovativ parkeringslösning.”

 

– Det här är vårt första projekt i den här konstellationen och det är roligt att kunna konstatera att resultatet har stått sig bra i en så pass tuff konkurrens. Nu ser vi fram emot att få utveckla gestaltningen vidare i ett nära samarbete med varandra och kommunen, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter. Förslaget är i första hand inriktat på program, plan, utemiljöer och berör bara de övergripande principerna för gestaltningen. Nu påbörjas arbetet med en förstudie som ska vara färdig inom ett halvår.


– Förslaget lever upp väl till kommunens uppställda krav och målsättningar, bland annat genom trä i stomme och fasad, en omsorgsfull disponering av byggnadsvolymerna, levande bottenvåning och en ambitiöst utformad gårdsmiljö. Tillsammans med en rad andra aspekter som vi belyste i vår bedömning kommer det att göra projektet till ett värdefullt tillskott i området, säger Agnes Levin, exploateringsingenjör på Örebro kommun.

 

Projektet omfattar totalt 36 lägenheter i storlekar från 35 kvm till 70 kvm, fyra större lägenheter utformade för kollektivboende för upp till fyra personer, en förskola med fyra avdelningar, lokaler för verksamhet i bottenplan och ett trygghetsboende med 52 lägenheter.