21 mars 2019
onsdag, 12 december 2018 12:25

Folksam ökar i Tornet

Skrivet av 
alt
Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen.


Folksam Liv förvärvar ytterligare drygt 14 procent av aktierna i Tornet Bostadsproduktion av Riksbyggen och ökar därmed sin ägarandel till 33 procent. Köpeskillingen uppgår till drygt 100 Mkr. De övriga kvarstående aktieägarna, Balder och Peab, ökar också sitt ägande något. Därmed äger samtliga tre ägare vardera en tredjedel av bolaget.
    

De tre aktieägarna har dessutom ställt ut ägarlån till Tornet om 100 Mkr vardera. Affären är ett led i en transaktion där Riksbyggen helt avvecklar sitt finansiella engagemang i Tornet.
    

– Investeringen är en del i vår strategi att investera i tillgångar som innebär god riskspridning med en hög riskjusterad avkastning. Den innebär en fastighetsexponering inom ett attraktivt segment, nyproducerade hyresbostäder på tillväxtorter. Bolaget har en betydande potential att fortsatt bygga hyresrätter, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen.