21 mars 2019
tisdag, 11 december 2018 17:16

Fem nya kvarter i Järvastaden

Skrivet av 
alt
Solna stad planerar ytterligare fem kvarter i Järvastaden. Bilder: White arkitekter

 

Fem nya kvarter med 800-900 lägenheter, en stor förskola i två våningar samt en park i anslutning – det är huvuddragen i planförslaget för kvarteret Linnean i Järvastaden. Efter samråd tidigare i år har antalet bostäder ökat med ytterligare hundra lägenheter. Förslaget ska nu ut på granskning, vilket är sista stadiet innan detaljplanen står klar.

 

– Detta är ett naturligt nästa steg i utbyggnaden av Järvastaden. Kvartersstrukturen i kombination med den park som ligger i anslutning förstärker intrycket av stad i harmoni med naturen, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden, Solna stad.

 

Planområdet gränsar till kvarteret Pyrolan samt korsningen med Fridensborgsvägen och Raoul Wallenbergskolan. Öster om de nya kvarteren ligger kvarteret Grankällan, där 150 nya bostäder i form av radhus och kedjehus håller på att byggas. När alla planer för området är genomförda kommer Järvastaden att vara hem åt cirka 12.000 Solnabor.