23 augusti 2019
tisdag, 11 december 2018 14:43

NP3 köper i Sundsvall och i Östersund för 125 Mkr

Skrivet av 
alt
Några av fastigheterna som NP3 köper, säljs av Diös i Östersund.

 

NP3 Fastigheter har förvärvat sex industrifastigheter om 20.000 kvm med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 125 Mkr. Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 15,1 Mkr.

 

Fyra av fastigheterna ligger i Östersund och två i Sundsvall. Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 4 år.

 

Fastigheterna i Sundsvall har tillträtts under fjärde kvartalet 2018 och fastigheterna i Östersund tillträds under januari 2019. Förvärven är gjorda i tre separata transaktioner.