21 mars 2019
tisdag, 11 december 2018 12:25

Ny stadsdel vid Carnegie Brygga i Göteborg

Skrivet av 
alt
Vid Carnegie Brygga i Majorna, Göteborg, planerar Riksbyggen cirka 75 bostadsrätter och Robert Dicksons stiftelse lika många hyresrätter. Dessutom projekterar Hemsö en skola om 2.500 kvm fördelat på två plan. Illustration: Liljewall arkitekter


Riksbyggen har tillsammans med Robert Dicksons stiftelse och Hemsö vunnit en markreservation vid Carnegie Brygga, i Majorna i Göteborg. Målsättningen är att utveckla en ny stadsdel som tar tillvara på områdets unika karaktär och där social- och miljömässig hållbarhet är en röd tråd genom hela projektet. Sammanlagt handlar det om 150 nya bostäder samt lokaler för samhällsservice, bland annat för utbildning.
    

Genom en blandning av upplåtelseformer, olika lägenhetstyper och lokaler för olika verksamheter bildas en levande stadsdel. Den nya stadsdelen blir inte bara för de boende, utan även en plats för arbete och besök i den vattennära miljön.
    

Riksbyggen kommer att bygga bostadsrätter och Robert Dicksons stiftelse hyresrätterna. Hemsö kommer att utveckla en förskola alternativt grundskola och andra lokaler för verksamheter inriktade på samhällsservice. Dessutom ska möjligheten till ett nytt äldreboende i anslutning till parken utredas.
    

– Vi vill utveckla Carnegie Brygga till en inkluderande och tillgänglig plats som är öppen för hela staden, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.