16 september 2019
fredag, 07 december 2018 15:54

Pembrokes Hästen 21 får godkänd detaljplan

Skrivet av 
alt
Pembrokes Hästen 21, som ligger i korsningen mellan Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan, har fått en godkänd detaljplan om totalt 40.000 kvm.

 

Den 5 december meddelade Stockholms stad att den godkänt Pembrokes detaljerade utvecklingsplan för Hästen 21, i en blandad utveckling av kvarteret om totalt 40.000 kvm, beläget i hjärtat av Stockholm. Den nya detaljplanen är ett viktigt inslag i Pembrokes långsiktiga vision "Project Access", som syftar till att förbättra tillgängligheten och öka den totala attraktiviteten för hela stadskvarteret.

 

Kärnan i ”Project Access” är ombyggnaden av Hästen 21, som ligger i korsningen mellan Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan. Pembroke vill skapa en byggnad som för 2.000 anställda, samt 27 bostäder och cirka 20 butiker.

 

Pembrokes nya kvarter omfattar även Mästerhuset, PK-huset, med kontor och handel om 35.000 kvm uthyrningsbar yta i direkt anslutning till NK och Smålandstorget, som blir ett nytt offentligt torg. Genom att sammankoppla Hästen 21, PK-huset och Mästerhuset vill Pembroke skapa nya gångstråk genom kvarteret och för att bidra till ett säkrare och mer livfullt gaturum dygnet runt.

 

Pembrokes planer motsvarar visionerna 2030 och 2040 för stadsutveckling i Stockholm. Det är efter ett nära samarbete mellan Stockholms stad och Pembroke under de senaste fyra åren som har resulterat i en slutgiltig detaljplan för Hästen 21, som stadsbyggnadsnämnden godkände den 22 november.

 

Akira Shimizu, Vice President, Head of Nordics på Pembroke, säger:

– Vi är stolta över att staden har antagit detaljplanen för Hästen 21. Det är en viktig milstolpe för projektet, som syftar till att ge nytt liv för hela kvarteret