17 januari 2020
tisdag, 04 december 2018 11:45

Rikshem köper projekt för 0,5 Mdr av Skanska

Skrivet av 
alt
Skanska har nyligen påbörjat ett projekt omfattande 101 hyresrätter och ett vårdboende med 72 bostäder. Rikshem förvärvar projektet vid färdigställadet, vilket beräknas ske under 2021.


Rikshem förvärvar en projektfastighet i Norrköping av Skanska. Det är en bostads- och samhällsfastighet med en total uthyrningsbar area om 11.000 kvm som förvärvas till ett fastighetsvärde om cirka 490 Mkr.
    

Projektet omfattar två byggnader med och kommer totalt att rymma 101 hyresbostäder samt ett vårdboende med 72 lägenheter. Under de bägge husen byggs ett garage. Ett 15-årigt avtal avseende vårdboendet är tecknat med Vardaga Äldreomsorg AB, en av Sveriges största privata vårdaktörer.
    

Norrköping är en viktig tillväxtort för Rikshem och på orten har företaget idag cirka 2.700 bostäder.

 

– Med en växande befolkning ökar också behovet av samhällsfastigheter för verksamheter såsom skolor, förskolor och vårdboenden. Vi vill växa både inom samhällsfastigheter och bostäder och eftersträvar områden som inrymmer båda. En blandning av olika boendeformer och verksamheter bidrar positivt till en hållbar stadsutveckling. Avsikten är att fastigheten ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver, säger Christofer Bernebring, regionchef på Rikshem.
    

Byggnadsarbetena är redan påbörjade och husen ska stå färdiga 2021. Rikshem tillträder fastigheten efter färdigställande.
    

– Vi ser fram emot att komma igång med det här spännande stadsutvecklingsprojektet där vi successivt omvandlar en gammal industritomt till levande bostadskvarter. I Rikshem får vi in en stabil och långsiktig ägare, vilket känns väldigt bra, säger Thomas Heinegård, affärsutvecklare hyresbostäder, Skanska Sverige.