22 januari 2020
måndag, 03 december 2018 16:33

Strategisk Arkitektur tävlar om campus i Kiel

Skrivet av 
alt
I Strategisk Arkitekturs förslag till nytt campusområde för Christian Albrecht Universitet i Kiel får bottenvåningarna ett rikt utbud av upplevelser i form av caféer, restauranger, butiker, kontor, utställningar och startup-hubbar.

 

Christian Albrecht Universitets campusområde i Kiel, Tyskland, är i behov av modernisering och att anpassa strukturen och byggnaderna från 60- och 70-talet till dagens universitetsliv och undervisning. Som enda internationella arkitektkontor har Strategisk Arkitektur bjudits in att tävla om en vision/masterplan över campusområdet. Den vinnande planen kommer att ligga till grund för områdets långsiktiga utveckling.

 

Traditionella universitetsmiljöer tenderar att bli monofunktionella och oförmögna att erbjuda en större palett av ett samtida och framtida urbant liv. I förslaget ”Universe’city” går CAU Kiel från att vara en osammanhängande, modernistisk skapelse till att erbjuda den urbana stadens kvaliteter.

 

Teamet på Strategisk Arkitektur har arbetat för att skapa en attraktiv urban miljö där universitetet kompletteras med bostäder, forskningsinstitut, entreprenörsdrivna hubbar, samt mer urbana kvaliteter i form av butiker, kontor, restauranger och kultur. Detta skapar en plats där livet vid sidan om utbildning, forskning och arbete får en lika självklar del som lärosätet, vilket bidrar till ett levande campusområde dygnet runt.