25 maj 2020
måndag, 03 december 2018 13:29

Offentliga Hus köper för 367 Mkr i Göteborg

Skrivet av 
alt
Lars Holm, vd för Offentliga Hus.


Offentliga Hus i Norden AB har tecknat avtal gällande förvärv av aktierna i Opalparken Förvaltning AB. Förvärvet gäller en samhällsfastighet under uppförande som kommer att stå klar år 2020 vid Opaltorget i Tynnered, Göteborg. Den preliminära köpeskillingen är baserad på ett fastighetsvärde om 367 Mkr med 5 procent avkastning, samt villkor om en uthyrningsgrad på minst 90 procent vid tillträdet. Fastigheten tillträds fjärde kvartalet 2020. Glimstedt och Colliers har varit rådgivare till Offentliga Hus i transaktionen.
    

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 8.208 kvm och består av lokaler för kontor och handel. Hyresvärdet uppgår till drygt 19,5 Mkr. Hyresgästerna består till övervägande del av offentliga verksamheter, som Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, samt av Hemköp. Dessa hyresgäster står för drygt 80 procent av hyresvärdet med kontraktstider mellan 10-15 år.
    

– Med detta förvärv förstärker och flyttar vi fram vår position inom samhällsfastigheter i den expansiva Göteborgsregionen. För det växande Tynnered kommer vår fastighet att vara något av ett framtida nav för samhället med både offentlig och kommersiell service, säger Lars Holm, vd för Offentliga Hus.