Skriv ut denna sida
onsdag, 28 november 2018 16:52

Prime Living ställer in utdelning

Skrivet av 
alt
Vd:n och storägaren Jan Severa för First North-bolaget Prime Living fick lämna vd-posten i bolaget i september i år efter att Prime Living stämts på 50 Mkr av underleverantörer. Servera ersattes av Hans Sandén (bilden), som ny koncernchef för Prime Living.

 

Prime Living ökade sina intäkter under årets första nio månader till 40,6 Mkr (35,0), men rörelseresultatet föll kraftigt till -191,2 Mkr (197,9) och resultatet per aktie efter skatt backade till -16,10 kr (7,90). Periodens värdeförändring av fastigheter uppgick till 26,9 Mkt (197,9). Det försämrade resultatet förklarades huvudsakligen av fördyrande kostnader i projekt Ferdinand, Spånga, om totalt 166,6 Mkr (varav 108,9 Mkr i tredje kvartalet) i vilket ingår en reservering med 100 Mkr för kommande färdigställande.

 

Vidare förklarades resultatförsämringen av en beslutad reservering om 50 Mkr för beräknade kostnader för förbättringsåtgärder på färdigställda förvaltningsfastigheter samt återföring av tidigare vinstavräkning om 79,2 Mkr avseende projekt Spångas kommande etapper till följd av projektets fördyringar, försening och att vinsten i dagsläget inte kan beräknas tillförlitligt.

 

Efter periodens utgång har Prime Living beslutat att lägga ut fastigheten Karlstad Kornetten 2 i Karlstad till försäljning. Fastigheten omfattar 140 studentlägenheter inflyttade under åren 2011-2015. Dessutom har bolaget beslutat att sälja fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna. Fastigheten omfattar en tomtyta på 5.156 kvm.

 

Den 24 oktober valde en extra bolagsstämma i Prime Living en ny styrelse för bolaget. Styrelsen har med bolagets nytillträdda ledning sett över bolagets nuläge samt offentliggjort en åtgärdsplan för att säkerställa en hållbar affärsmodell och säkerställa en långsiktigt hållbar finansieringslösning.

 

De nya styrelsen har bland annat beslutat att tillsvidare ställa in utdelningen på Prime Livings preferensaktie av serie B den 15 januari 2019.

Senaste från Redaktionen