24 augusti 2019
onsdag, 28 november 2018 03:42

SHH Bostad är rätt positionerat

Skrivet av 
alt
Misha Moeremans d’Emaus, vd för SHH Bostad.

 

På en bostadsmarknad präglad av kreditrestriktioner redovisade SHH Bostad en minskad nettoomsättning för årets första nio månader till 577 Mkr (681) och ett rörelseresultat som föll till 22 Mkr (40) motsvarande en marginal om 3,8 procent (5,8). Vinsten efter skatt backade till 8 Mkr (27), vilket motsvarade 0,36 kr (5,21) per aktie. Det egna kapitalet uppgick vid perioden slut till 422 Mkr (426) motsvarande en soliditet om 41 procent (38).

 

Under perioden sålde SHH Bostad 138 bostäder (370) varav sålda i produktion 59 (325). Antalet produktionsstartade bostäder minskade till 69 (285) och antalet färdigställda bostäder uppgick till 262 (314).

 

I rapporten framhåller vd Misha Moeremans d’Emaus underliggande behovet av nya bostäder är stort och att SHH:s med sitt fokus på prisvärda bostäder är helt rätt positionerat när marknaden normaliseras.

 

Under de tre första kvartalen anpassade SHH sin projektportfölj till marknadsläget bland annat genom att omvandla en del av ett tänkt bostadsrättsprojekt som drivs tillsammans med Balder i Huddinge till ett vård- och omsorgsboende med 79 lägenheter. Vid färdigställandet ska projektet köpas av NREP och hyras av Attendo på ett 20-årigt avtal.

 

Vidare fortsatte SHH att förstärka sin markportfölj genom kommunala markanvisningar i Linköping och Borlänge samt genom att, via intressebolaget SHH Landbolaget, fullfölja ett förvärv av byggrätter för 190 bostäder i Tullinge, Botkyrka kommun.

 

Den 30 september uppgick SHH:s totala projektportfölj till 3.492 bostäder (3.657), varav bostäder i produktion var 362 (549). Försäljningsgrad för bostäderna i produktion till konsumenter uppgick till 78 procent (84). LE