26 mars 2019
tisdag, 27 november 2018 15:59

Stark resultatutveckling för Willhem

Skrivet av 
alt
Mikael Granath, vd för Willhem.

 

Willhem redovisade en minskad vinst efter skatt till 1.455 Mkr (1.830) för årets tre första kvartal. Resultatet påverkades av orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 1.040 Mkr (1.635), vilket motsvarade en värdeökning på 3,1 procent (5,1). I resultatet ingick dessutom orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument med 188 Mkr (95).

 

Intäkterna ökade till 1.607 Mkr (1.500) och driftnettot steg till 966 Mkr (900). Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till oförändrat 99,6 procent.

 

– Vi har en fortsatt stark resultatutveckling och driftnettot för årets tre första kvartal ökade med 7,3 procent jämfört med tidigare år. Affärsområdet nyproduktion växer och under perioden har fyra projekt i egen regi färdigställts. Vi är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden och i september emitterade vi vår första gröna obligation som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete. Förutsättningarna för att året ska avslutas positivt ser väldigt goda ut, sammanfattar vd Mikael Granath.

 

Under perioden investerade Willhem för 1.074 Mkr (6.146), där två fastigheter med 154 lägenheter i Helsingborg ingick med ett fastighetsvärde om 170 Mkr. Dessutom sålde bolaget 722 lägenheter samt del av en fastighet i Malmö till ett fastighetsvärde om totalt 800 Mkr.

 

Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 34,7 Mdr kr (33,4 vid årsskiftet). De räntebärande skulderna uppgick till 22.529 Mkr (20.919) och finansierades till en snittränta om 1,6 procent (1,9).

 

Det egna kapitalet ökade till 12.291 Mkr (11.221) och soliditeten uppgick till 32,9 procent (32,1). LE