17 september 2019
tisdag, 27 november 2018 15:18

Hemfosa köper LSS-boenden för 103 Mkr

Skrivet av 
alt
Caroline Arehult, vd för Hemfosa.

 

Hemfosa förvärvar ytterligare fyra LSS-boenden i Sverige av Emrahus till ett totalt fastighetsvärde om 103 Mkr. Förvärvet är ett led i Hemfosas samarbete med Emrahus om förvärv av färdigställda och uthyrda LSS-boenden och bidrar till att stärka Hemfosas ställning som specialist inom samhällsfastigheter.

 

Den aktuella affären gäller LSS-boenden som är under uppförande av Emrahus i Borås, Uddevalla, Örebro och Lund. De årliga hyresintäkterna beräknas uppgå till totalt cirka 6,1 Mkr. Fastigheterna i Borås, Uddevalla och Örebro är fullt uthyrda till operatörerna Team Olivia respektive Nytida på 15-åriga hyresavtal, medan Attendo LSS AB är hyresgäst i fastigheten i Lund.

 

Byggnaderna uppförs som passivhus vilket medför låga driftkostnader och liten miljöpåverkan. Tillträde beräknas ske i oktober 2019 respektive mars 2020 efter att fastigheterna färdigställts.

 

Efter förvärvet innehar Hemfosa totalt tio LSS-boenden uppförda av Emrahus.

 

– Vi upplever att det idag finns stora behov av investeringar och nybyggnation av vårdfastigheter på våra marknader. Här har Hemfosa, med sin specialistkunskap och erfarenhet, stora möjligheter att bidra som en långsiktig partner, säger Caroline Arehult, vd på Hemfosa.