26 mars 2019
måndag, 26 november 2018 16:25

Savills: Investeringarna i detaljhandeln ökade

Skrivet av 
alt
Westfield London, i White City i Borough of Hammersmith och Fulham, är det största köpcentrumet i Europa med 365 butiker och med en uthyrbar lokalyta om cirka 150.000 kvm. Centrumet utvecklades av Westfield Group till en kostnad av £ 1,6bn, 18,5 Mdr kr, och färdigställdes i oktober 2008.

 

Trots rapporter om butiksdöd, så ökade den totala investeringen i den europeiska detaljhandelssektorn till totalt 21 miljarder euro fram till utgången av tredje kvartalet 2018, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med år 2017.

 

De största ökningarna av fastighetsinvesteringar under de tre första kvartalen 2018 var i Belgien med en ökning om 229 procent, Polen med 80 procent och Italien med 52 procent, enligt Savills senaste marknadsrapport, European Retail Investment Report.

 

På de största marknaderna ökade investeringarna i Frankrike med 23 procent och i Tyskland med 15 procent. Tyskland är störst på den totala investeringsmarknaden för detaljhandelsfastigheter med 24 procent av det totala fastighetsvärdet, följt av Storbritannien med 19 procent. När det gäller specifika tillgångsklasser hävdade sig köpcentrum väl, särskilt då för Italien där fastighetsvärdet för köpcentrum under 2018 steg med 158 procent till 1,2 miljarder euro följt av Polen där fastighetsvärdet steg med 82 procent 2,1 miljarder euro. De genomsnittliga direktavkastningarna för detaljhandelsfastigheter har stabiliserats kring cirka 4,5 procent.

 

Oliver Fraser-Looen, chef för europeiska detaljhandelsinvesteringar på Savills, säger:

– De tre första kvartalen under 2018 har haft en stark tillväxt för detaljhandelsfastigheter i Europa, särskilt gäller det för investeringar i köpcentrum i Italien och Polen. SF