21 mars 2019
måndag, 26 november 2018 13:22

Nya medarbetare till NIRAS CRES

Skrivet av 
alt
Från vänster: Gustaf Rosander, Cecilia Prick, Vivianne Zhong, Karolina Fors, Anita O’Flaherty och Susanne Montelius


NIRAS har under året fått större uppdrag för befintliga och nya kunder på företagets kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. Till konsultteamet i Göteborg har Susanne Montelius anslutit. Hon kommer senast från studier på Chalmers och har en civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnadsteknik. Under hösten har Montelius arbetat med att stödja en av våra stora statliga ramavtalskunder med deras hyresavtalsportfölj och lokalsökningar. Därutöver arbetar hon som biträdande projektledare i ett uppdrag där flera kommunala förvaltningar ska samlokaliseras i ett nytt stadshus.
    

Under hösten har Vivianne Zhong och Gustaf Rosander rekryterats och bidragit till ett växande konsultteam i Malmö.

 

Vivianne Zhong har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola inom lantmäteri med inriktning fastighetsekonomi och arbetar bland annat med lokalsökningar för en av NIRAS stora ramavtalskunder.

 

Gustaf Rosander har senast arbetat som projektledare med lokalförsörjning, hyresförhandlingar och förvaltning för en av landets större utbildningsföretag. Han har i grunden en examen från Malmö högskola i fastighetsföretagande. Rosanders erfarenhet är värdefull i de uppdrag han nu driver för några av våra statliga myndigheter som utökar sin verksamhet i södra Sverige.
    

I Stockholm har NIRAS under året välkomnat Cecilia Prick och Anita O´Flaherty. Cecilia Prick har efter studier på Chalmers kompletterat med en mastersexamen på KTH med inriktning fastighetsekonomi. Vid sidan av studierna har hon arbetat hos en av landets större fastighetsägare som biträdande fastighetschef.
    

Anita O´Flaherty kommer senast från Stockholms läns landsting och kommer med sin gedigna erfarenhet inom lokalförsörjning i offentlig verksamhet att bidra till att NIRAS förstärker sin position som ledande rådgivare inom hyresgästrådgivning.
    

Slutligen hälsar NIRAS sin tidigare kollega Karolina Fors varmt välkommen tillbaka till Stockholmskontoret, nu med 15 års erfarenhet som hyresjurist från både fastighetsägar- och hyresgästsidan.
    

– Våra nya kollegor bidrar till vår tillväxtstrategi och till att våra uppdragsgivare får effektiva och ändamålsenliga lokaler och arbetsplatser som stödjer deras utveckling och ger en attraktiv och god arbetsmiljö. Vi driver allt fler lokalavvecklingsuppdrag samtidigt som våra stora ramavtalskunder avropar kompetent konsultstöd som aldrig förr, säger Ingela Johansson, affärsområdeschef på NIRAS Corporate Real Estate Services.