21 mars 2019
fredag, 16 november 2018 21:00

Fastator ökade vinsten till 242 Mkr

Skrivet av 
alt
Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 

Med ständigt stigande värden i portföljen ökade investmentbolaget Fastator sin vinst för årets tre första kvartal till 242 Mkr (49), motsvarande 17,50 kr (2,17) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar i fastigheter med 15,9 Mkr (1,5).

 

Till det förbättrade resultatet bidrog främst det största innehavet, Offentliga Hus, i vilket Fastator äger 50 procent. Under hösten har fastighetsvärdet ökat från 3,4 Mdr kr till 4 Mdr kr. Bolaget växer därmed enligt plan mot 7 Mdr i fastighetsvärde och en börsnotering nästa år.

 

Fastators egna kapital ökade under perioden till 826,5 Mkr (581,5) och avkastningen på eget kapital förbättrades till 37,9 procent (7,2). Substansvärdet beräknades till 823,0 Mkr (559,6) motsvarande 58,7 kr (39,9) per aktie efter utspädning.

 

– Fastators aktieägare har visat sig göra rätt placering. Med många fler ögon som följer oss och en stark kassa jobbar vi nu vidare. Jag ser redan fram emot att få presentera nästa kvartal!, säger Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 

Under perioden blev Fastator ensamägare till Portvakten Industrifastigheter, där Fastator sedan tidigare är delägare. Med tillträde den 2 oktober förvärvade Fastator 50 procent av aktierna från Per-Axel Bengtsson, vd och delägare i bolaget.

 

Portvakten är en Etablerad aktör i Öresundsregionen med en uthyrningsbar yta om cirka 57.000 kvm och obebyggd mark om cirka 55.000 kvm. I samband med övertagandet byter även bolaget namn till Industrisamhället Norden Holding AB.

 

– Industrisamhället Fastigheter var tidigare delägt, nu är vi ensamägare. Här handlar det om fastigheter i stadsnära industriområden som nog bättre borde kallas Sveriges hjärtland. För här produceras en stor del av landets välfärd av många olika slags verksamheter i olika branscher med tillväxt och stabilitet. Du ser det i alla städer, stora som små, förmodligen nästan från ditt fönster. En god möjlighet och riskspridning som vi ser stor potential i, säger Joachim Kuylenstierna. LE