21 mars 2019
tisdag, 13 november 2018 15:46

Nyöppning av Tuna Park i Eskilstuna

Skrivet av 
alt
Ombyggnationen för att vidareutveckla köpcentrumet Tuna Park har pågått sedan maj 2017. Tuna Parks yta har utökats med 8.400 kvm och den uppgår efter expansionen till sammanlagt 24.800 kvm med plats för 66 butiker.

 

Den 14 november 2018 nyöppnar köpcentrumet Tuna Park i Eskilstuna efter expansionsutveckling. Tuna Park förvaltas av TH Real Estate, en av världens största fastighetsinvesterare. Utvecklingen och expansionen i Eskilstuna har skett i linje med TH Real Estates ambition att växa inom segmentet kontor, logisitik och handelsfastigheter. Tuna Park har ett attraktivt läge med cirka 2 miljoner besökare årligen. Ombyggnationen för att vidareutveckla köpcentrumet har pågått sedan maj 2017. Tuna Parks yta har utökats med 8.400 kvm och den uppgår efter expansionen till sammanlagt 24.800 kvm med plats för 66 butiker.

 

Investeringen i expansionen ökar ytterligare Tuna Parks attraktivitet som handelsplats. Sammantaget beräknas expansionen generera upp till 130 nya arbetstillfällen i regionen, vilket bidrar till att stärka Eskilstuna både som handelsstad och som arbetsmarknad. Tuna Park har haft en positiv försäljningsutveckling under flera år och köpcentrumet förväntas utvecklas fortsatt starkt under kommande år.

 

Johan Åström, Head of Investments, TH Real Estate i Norden, kommenterar:
– Investeringen i expansionen av Tuna Park är ett viktigt delmål i vår strategi att växa i Norden och Sverige inom segmenten kontor, logistik och handelsfastigheter. Tuna Park har presterat väl under ett flertal år. Genom att vidareutveckla fastigheten har vi ytterligare förbättrat förutsättningarna för en fortsatt stark utveckling och en långsiktig och trygg avkastning.

 

TH Real Estate
TH Real Estate är en av världens största kapitalförvaltare inom fastigheter med cirka EUR 102 miljarder i förvaltat kapital (per den 30 juni 2018) och är en fristående del av TIAA Global Asset Management. Företaget förvaltar ett åttiotal fonder och hanterar både fastighets- och skuldinvesteringar med förvaltning på flera geografiska marknader inom olika sektorer, investeringsstrategier och former.

 

Med global närvaro och kontor i 24 städer i USA, Europa och Asien, och med över 500 medarbetare och mer än 80 års erfarenhet av investeringar, erbjuder TH Real Estate lokal expertis i kombination med ett brett globalt perspektiv. TH Real Estates företags- och förvaltningsstrategi bygger på att identifiera och kapitalisera på de underliggande strukturella trender som kommer att forma morgondagens fastighetsmarknad samt på ansvarsfulla långsiktiga investeringar.