20 mars 2019
onsdag, 12 september 2018 10:04

NCC delar upp NCC Building

Skrivet av 
alt
Henrik Landelius (bilden t v) blir affärsområdeschef för det nya affärsområdet NCC Building Sweden medan Klaus Kaae ska leda Building Nordics i Norge, Finland och Danmark.


NCC största affärsområde NCC Building delas upp två delar, dels Building Sweden med Henrik Landelius som affärsområdeschef, dels Building Nordics med affärsområdeschef Klaus Kaae. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för respektive del att uppnå lönsam tillväxt.
    

– Med två separata affärsområden får vi mer kraft för att driva de förändringar som krävs för att förbättra lönsamheten och uppnå lönsam tillväxt. Utmaningarna skiljer sig åt mellan länderna och fokus behöver vara på olika frågor. I Sverige ska vi förstärka vår lönsamhet och säkra fortsatt lönsam tillväxt medan det i övriga Norden är fokus på att fortsätta redan pågående insatser för att förbättra lönsamheten, särskilt i Norge, säger Tomas Carlsson, koncernchef för NCC.
    

I den nya organisationen, som träder i kraft från och med den 1 oktober, blir Henrik Landelius, idag Sverigechef NCC Building, affärsområdeschef för det nya affärsområdet NCC Building Sweden och medlem i koncernledningen. Sverigeverksamheten stod vid utgången av 2017 för knappt 60 procent av omsättningen i NCC Building eller cirka 14 Mdr kr och har cirka 3.800 anställda.
    

– Jag ser ytterligare utvecklingspotential i vår verksamhet i Sverige och ser fram emot att fortsätta driva det arbetet framöver. Vi är väl positionerade men det är en konkurrensutsatt marknad där vi ständigt måste förbättra våra kunderbjudanden och vår leverans, säger Henrik Landelius.
    

Klaus Kaae, idag affärsområdeschef för NCC Building blir affärsområdeschef för Building Nordics med en omsättning vid utgången av 2017 på cirka 11 Mdr kr och cirka 2.350 anställda.
    

– Vi har redan kommit en bra bit på väg i att vända utvecklingen i Norge och Finland. I Danmark har vi ett antal intressanta bostads- och kontorsprojekt där vi ser stor potential framöver, säger Klaus Kaae.
    

NCC kommer att presentera proforma siffror för de nya affärsområdena Building Sweden och Building Nordics den 16 oktober i samband med att bolaget har en kapitalmarknadsträff och presenterar ett preliminärt resultat för tredje kvartalet.