18 september 2019
torsdag, 06 september 2018 12:01

Fabege utvecklar bostäder i Råsunda

Skrivet av 
alt
Genom ett samarbete med TB-Gruppen medverkar Fabege till att det byggs 130 bostadsrätter i och kring det så kallade Dallashuset i Råsunda, Solna.


Fabege och TB-Gruppen har tecknat avtal om att gemensamt utveckla cirka 130 bostadsrätter vid gamla Råsundastadion, intill Solna Centrum och tunnelbanan. Fabege äger sedan tidigare det så kallade Dallashuset (Lagern 3) som nu tillsammans med del av gamla västra läktaren byggs om till attraktiva bostadsrätter. TB-Gruppen har köpt 50 procent av projektet och parterna har avtalat om att driva ett joint venture. Projektstart sker under hösten och  inflyttning planeras ske hösten 2020.
    

För Fabege är joint venture-strukturen ett sätt att tillvarata en större del av ett värdeskapande projekt och utvärdera en samarbetsform inför andra bostadsutvecklingsprojekt i framtiden. TB-Gruppen kommer att ta ledningsansvaret för projektering, produktion och försäljning av bostadsrätterna.
    

– Projektet i Solna och samarbetet med TB-Gruppen är ytterligare ett exempel på ett sådant initiativ där Fabege aktivt medverkar till att det byggs fler bostäder, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd och chef affärsutveckling, Fabege.     
    

Försäljningen till TB-Gruppen kommer inte att innebära någon redovisningseffekt initialt.