25 maj 2020
måndag, 27 augusti 2018 09:51

Nytt promenadstråk och bad i Södra Värtan

Skrivet av 
alt
Byggstart sker tidigast år 2019 för Södra Värtan.

 

Som en del i utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden planeras området Södra Värtan att utvecklas med bostäder, kontor, handel och service. Längs kajen i området (Saltkajen) kommer ett promenadstråk att inrättas och i vattnet utanför kajen planeras för ett utomhusbad.

 

För att genomföra planerna behöver den befintliga kajen byggas om och byggas ut. Dessutom kommer ett grund att förläggas utanför kajområdet och utomhusbadet. Om- och utbyggnaden av kajen utgör vattenverksamhet och kräver ansökan om tillstånd hos mark- och miljödomstolen. De planerade åtgärderna kommer huvudsakligen att koncentreras till de kommunägda fastigheterna Ladugårdsgärdet 1:9 och 1:40, men kan komma att beröra flera fastigheter. Allmänheten bjuds därför in till samråd i Tekniska nämndhuset den 18 september.

 

Byggstart i Södra Värtan kan ske tidigast 2019.

 

Värtahamnen och Södra Värtan ska bli Stockholms nya entré från sjösidan. Här kommer 5.000 personer att bo och lika många att arbeta när området är färdigställt. Södra Värtan är en del av det hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och kommer att byggas energieffektivt och grönt.

 

I Södra Värtan planeras för 1.900 lägenheter, 26 förskoleavdelningar, 125.000 kvm lokaler, 600 meter ny kajpromenad och 10.000 kvm nya parker och torg. Här kommer bostäder, kontor och parker att samsas med hamnverksamheten. Kajerna blir promenadstråk med butiker och restauranger och ett stort utomhusbad planeras utmed vattnet i Lilla Värtan.

 

Södra Värtan byggs ihop med Gärdet och Frihamnen. Kvarteren kommer att ha en tät struktur med slutna gårdar. Mot hamnpirarna byggs högre hus för att fungera som skärmar mot hamnverksamheten. I bottenvåningarna inryms lokaler med olika verksamheter som skapar en levande stadsmiljö. Bottenvåningarna anpassas för verksamheter av olika slag.