21 mars 2019
måndag, 27 augusti 2018 09:37

Uppsala Akademiförvaltning planerar biopalats

Skrivet av 
alt
Ett nytt biopalats ska byggas i korsningen Dragarbrunnsgatan-Klostergatan. Ill: Sweco architects

 

Uppsala kommun har godkänt en ny detaljplan som gör att ett nytt, modernt biopalats med 13 salonger kan byggas i hörnet Dragarbrunnsgatan-Klostergatan. Byggherre är Uppsala Akademiförvaltning. Nu väntar beslut i Kommunfullmäktige. Byggstart är planerad till 2019 och invigning till 2021.

 

I december 2016 antogs Uppsalas innerstadsstrategi – Stadsliv i mänsklig skala, ett styrdokument för utvecklingen av Uppsalas centrala delar. Där betonas att det är viktigt att skapa förutsättningar

för ett levande stadsliv, med hjälp av attraktiva offentliga rum och levande bottenvåningar.

 

– Med den här planen som gör det möjligt att bygga en ny bio med flera moderna biosalonger i city kan vi se till att Uppsalaborna även framöver kan njuta av bioupplevelser i en levande innerstad, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

 

Biografen kan bidra till ökat stadsliv på Klostergatan och Dragarbrunnsgatan och läget ger goda förutsättningar för restauranger i entréplanet, och biografbesöken skulle även kunna bidra till fler gäster på de restauranger som redan finns i området.

 

Syftet med planen är att markägaren Uppsala Akademiförvaltning tillsammans med SF ska kunna uppföra en byggnad med flera toppmoderna biosalonger och möjlighet till restauranger i bottenplan. För att det ska vara möjligt, behöver byggnaden vara högre, 28 meter mot dagens tillåtna 22,5 meter, än vad den tidigare detaljplanen tillåtit.

 

Det parkeringsgarage som finns under mark kan vara kvar.