Skriv ut denna sida
torsdag, 23 augusti 2018 14:53

Klartecken för 480 bostäder på Lappis

Skrivet av 
alt
Utbyggnaden av Lappkärrsberget blir ytterligare en årsring i studentbostadsområdet Campus Lappis. Området byggdes i slutet av 1960-talet efter den tidens stil och ideal och kompletterades år 2000 med den halvcirkelformade fastigheten Fysikern.

 

Stockholms studentbostäder har fått klartecken att bygga 480 nya studentbostäder på Lappkärrsberget (Lappis). Det står klart sedan bygglovet nu vunnit laga kraft. Det handlar om en förtätning av studentbostadsområdet, som totalt ska genomgå en expansionsfas av 800 studentbostäder.

 

Den första etappen med fyra punkthus om totalt 297 studentlägenheter, till övervägande delen av så kallade studentettor i 10-13 plan, påbörjas nu under hösten och beräknas vara klar för inflyttning under 2020.

 

I den andra etappen planeras ett lamellhus om ytterligare 183 lägenheter, som även kommer att inrymma en ny förskola i anslutning till de fyra nya punkthusen.

 

Studentbostadsområdet Lappkärrsberget ligger i nära anslutning till Stockholms Universitet och är idag Stockholms studentbostäders största studentbostadsområde med omkring 2.200 bostäder, allt från korridorsrum till familjebostäder. Med planerna på att inom de närmaste åren bygga ytterligare 800 nya bostäder, kommer antalet att uppgå till över 3.000 studentbostäder i denna stadsdel. Hela den planerade nybyggnationen kommer bestå av totalt sex tillbyggnader; fyra punkthus, ett lamellhus och ett u-hus samt fyra infillhus.

 

– Det är mycket roligt att kunna bygga nytt i vårt klassiska studentbostadscampus Lappkärrsberget och samtidigt utveckla hela området. Vi är stolta över att vi fortsätter att ta ansvar för Stockholms framtid så att studenter inte behöver välja bort Stockholm som studieort för att de inte har någonstans att bo, säger Ingrid Gyllfors, vd för Stockholms studentbostäder.

 

Förutom utbyggnaden av Lappkärrsberget planerar Stockholms studentbostäder cirka 200 nya studentbostäder i Björkhagen.

 

Vidare pågår detaljplanearbete för nyproduktion vid Jerum, Fyrtalet och Forum i centrala Stockholm.

Senaste från Redaktionen