26 mars 2019
tisdag, 21 augusti 2018 17:04

NCC planerar linbana i Göteborg

Skrivet av 
alt
Enligt den ursprungliga tidplanen skulle linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i Göteborg kunna vara på plats till stadens 400-årsjubileum 2021. Upphandlingen har dock försenats så tidplanen kan behöva justeras.

 

NCC har fått i uppdrag av trafikkontoret i Göteborg att bidra i arbetet med en genomförandestudie och ta fram ett riktpris för en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i centrala Göteborg. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med trafikkontoret där NCC tilldelats uppdraget för en första fas som kommer pågå i cirka ett år.

 

Under den första fasen ska en genomförandestudie göras och ett riktpris tas fram för byggnationen. Därefter ska ett politiskt investeringsbeslut tas för att gå vidare med den andra fasen, där själva byggnationen sker. Trafikkontoret har budgeterat projektet i sin helhet till cirka 1,1 Mdr kr.

 

Linbanans planerade sträckning är 3.000 meter och är tänkt att gå från Järntorget till Wieselgrensplatsen med två mellanstationer vid Lindholmen och Västra Ramberget. Blir projektet verklighet kommer linbanan att bli den första i Sverige som integreras i den ordinarie kollektivtrafiken och beräknas transportera 2.000 resenärer per riktning och timme, vilket motsvarar en spårvagnslinje i femminuterstrafik.