23 augusti 2019
tisdag, 21 augusti 2018 15:48

Skanska får större byggrätt på Tegelbacken

Skrivet av 
alt
Framtida vy från Tegelbacken med Snäckan 8.

 

alt

Vy idag från Tegelbacken med Snäckan 8.

 

alt

Planområdet inom tomträtten Snäckan 8 markerat med rött.

 

Skanska har erhållit lov av exploateringskontoret att riva Snäckan 8, KPMG:s gamla huvudkontor på Tegelbacken i Stockholm. Fastigheten ska ersättas med en större byggnadsvolym för centrum och kontor. Skanskas bolag Remulus Snäckan 8 AB innehar fastigheten med tomträtt. Nu föreslår exploateringskontoret att tomträtten för ljus BTA utökas från cirka 17.000 kvm till drygt 26. 000 kvm. Detaljplanearbete för det utökade bygglovet har påbörjats.

 

Den tidigare ägaren till Snäckan 8 var Alecta pensionsförsäkring som begärde en ny plan för Snäckan 8 i maj 2013 och Skanska köpte därefter tomträtten av Alecta och Skanska och fick en ny plan godkänd av exploateringsnämnden i juni år 2015.

 

Snäckan 8, på Herkulesgatan 23-25/Klarafaret 1/Tysta Marigången 2, som uppfördes år 1972 och byggdes om år 2003, hade KPMG som stor hyresgäst i många år. I juni 2015 avtalade KPMG om förhyrning om 8.300 kvm i Vasakronans fastighet Klara C.

 

Trots att bygglovet utökas kommer inte tomträttsavgälden att blir högre än nuvarande 12 Mkr/år för Snäckan 8. I samband med exploateringarna i kvarteret Trollhättan, Hästskon 12 och Orgelpipan 6, bestämde exploateringsnämnden att det på grund av höga ombyggnadskostnader så skulle tomträttsavgäld inte betalas för nettotillkommande byggrätt för kommersiellt ändamål för de 20 första åren.