23 augusti 2019
tisdag, 21 augusti 2018 13:55

Ny byggare på återlämnade anvisningar i Hagastaden

Skrivet av 
alt
I april 2017 anvisade exploateringsnämnden i Stockholm två bostadskvarter i Hagastaden till Järntorget och Abacus. Kvarteren Organellen och Lyosomen blev planlagda för bostäder och innehåller tillsammans cirka 300 lägenheter. Byggstart kunde ske under våren 2018. Priset var då ett rekord med 39.000 kr/kvm. Nu säljer staden marken till Besqab och SKB för 27.400 kr/kvm.

 

I våras blev det en del medial uppmärksamhet kring Hagastaden efter det att byggbolagen Järntorget och systerbolaget Abacus valde att lämna tillbaka sina båda markanvisningar i området med hänvisning till den ekonomiska risken. Om exploateringsnämndens sammanträde den 23 augusti går som väntat så innebär det att båda kvarteren då tagits över av nya aktörer.

 

Kvarteren det handlar om är 8, Organellen och 9, Lysosomen. Det senare kommer bebyggas av SKB, Stockholms kooperativa bostadsförening, en anvisning som redan klubbats. Augustiärendet handlar om Organellen som i och med nämndbeslutet föreslås anvisas till bolaget Besqab.

 

– Detta beslut är välkommet och positivt för oss, säger projektchef Eleonor Eklind Forslin på exploateringskontoret. Det innebär att vi kan arbeta vidare utan större störningar i tidplanen och att vi undviker dyra och komplicerade provisorier, temporära åtgärder och avbrott i stadens egna kringliggande entreprenader.

 

Byggbolaget Besqab har de senaste åtta åren fått 14 markanvisningar i Stockholms stad, men ingen i Hagastaden. År 2019 planeras byggstart ske för källarvåningen. Därefter tar staden över för att bygga gata innan bolaget tillträder marken för att resa huset.

 

En markanvisning är en option för en byggaktör att ensam förhandla med staden kring ett specifikt kvarter.

 

Det var den 6 april fattade Exploateringsnämnden efter anbudstävling ett beslut om markanvisning av två bostadskvarter i Hagastaden till Järntorget och Abacus. Kvarteren Organellen och Lyosomen är planlagda för bostäder och innehåller tillsammans cirka 300 lägenheter. Byggstart kan ske under våren 2018.

 

I april 2017 skrev vi:

”Enligt information till Tidningen Fastighetsaktien bör 39.000 kr/kvm vara ett nytt rekord för Stockholm för exploateringskontorets markanvisningstävlingar. Det gamla markprisrekordet gällde Södra Värtan med cirka 37.000 kr/kvm.”

 

I en kommentar kan sägas allt är relativt och Järntorget och Abacus inser nu att när marknaden för nyproduktion av bostadsrätter i Stockholm är skakig, vilket innebär att ett markpris om 39.000 kr/kvm omöjligt för att erhålla en projektvinst. Nu får Besqab förvärva marken i Hagastaden för 27.400 kr/kvm för ljus BTA för bostäder och för 8.000 kr/kvm BTA för kommersiella lokaler. Besqabs exploatering innefattar cirka 150 bostadslägenheter och 1.000 kvm kommersiella lokaler. Vad SKB får för markpris har Fastighetsaktien ännu ingen uppgift om, men förmodligen är priset detsamma, 27.400 kr/kvm, även för SKB. SF