23 augusti 2019
måndag, 20 augusti 2018 12:24

Brunswick rekryterar Pontus Sundin

Skrivet av 
alt

                                                                                                       
Brunswick Real Estate som nyligen framgångsrikt avslutat kapitalanskaffningen till sin andra fastighetskreditfond och har 8,6 Mdr kr i förvaltat kapital, rekryterar Pontus Sundin (bilden), senast på Helaba, till kreditverksamheten. Tidigare har Sundin omfattande kredit- och fastighetserfarenhet från Nordea, GE Real Estate och Hypo Real Estate.
    

Brunswicks andra seniorkreditfond är den överlägset största nordiska fonden med inriktning på fastighetskrediter. Det är en obelånad kreditfond som erbjuder finansiering till fastigheter i Sverige, främst i storlekar mellan 400 Mkr och 1.000 Mkr per lån med löptider på upp till tio år. Investerare är nordiska institutionella investerare, bland annat befintliga investerare i form av Norges största livförsäkringsbolag, Kommunal Landspensjonskasse (KLP), samt svenska Folksamgruppen och PRI Pensionsgaranti.
    

– Vi ser en stark efterfrågan från såväl från låntagare som investerare. Vi kommer fortsätta att investera och växa vår kreditverksamhet och Pontus kommer att ha en central roll i det arbetet, säger Peter Leimdörfer, partner på Brunswick Real Estate.