Skriv ut denna sida
fredag, 17 augusti 2018 15:16

Peab blev kursvinnare

Skrivet av 
alt
Jesper Göransson, vd för Peab.

 

För årets första sex månader ökade Peab ordrstocken rejält till 47.453 Mkr (39.470). Under perioden steg nettoomsättning till 24.943 Mkr (23.896). Nettoomsättningen ökade i alla länder, Sverige, Norge och Finland, som bolaget verkar i. Rörelseresultat steg till 967 Mkr (951) med ett resultat före skatt om 929 Mkr (928). Det innebar att rörelsemarginalen sjönk till 3,9 procent (4,0).

 

I balansen minskade kassaflödet före finansiering till –1.094 Mkr (683) med en nettoskuld som steg till 3.592 Mkr (2.707). Det innebar att soliditeten blev nära oförändrad med 29,2 procent (29,3).

 

Större projekt som kom in under andra kvartalet var kontorsprojektet Platinan och anläggningsprojektet Olskroken.

 

Under perioden minskade antalet sålda bostäder till 1.184 (2.734). Antalet bostäder i produktion steg till 6.020 (5.169) i Sverige, Norge och Finland. Peab ser i en prognos att försämringen på bostadsmarknaden kompenseras med bättre orderingång för hus- och anläggningsmarknaden.

 

Peab räknar fortsättningsvis med att lämna en utdelning om 50 procent på vinsten.

 

I rapporten säger vd Jesper Göransson:

– Vårt utgångsläge är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj samt en stark finansiell ställning. Marknadssituationen är fortsatt positiv med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör också att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra.

 

Under dagen blev Peab en kursvinnare med en uppgång om nära 8,5 procent till 76,30 kr som senast betalt. SF

Senaste från Redaktionen